HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Hizmet ve Satış Sözleşmesi

 • MADDE 1 -
  TARAFLAR1.1- SATICI Ünvanı : E-SANAYİİ
  E-ticaret Site Adresi : https://www.esanayii.com
  E-mail : info@esanayii.com
  1.2 -Satıcı Adı/Soyadı : Ahmet GÜNERİ
  Telefon :+90 (535) 987 7131

 • MADDE 2 -
  KONU İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://esanayii.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 • MADDE 3 -
  SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜrünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.Ödeme Şekli :Teslimat Adresi :Teslim Edilecek Kişi :Fatura Adresi :Kargo Ücreti :

 • MADDE 4 -
  GENEL HÜKÜMLER 4.1- ALICI, SATICI ‘ya ait http://esanayii.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

 • MADDE 5 -
  CAYMA HAKKIALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 • MADDE 6 -
  CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler;tek kullanımlık ürünler,kopyalanabilir yazılım ve programlar,sarf malzemeleri,hızlı bozulan,son kullanım tarihi geçen ürünlergıda ürünlerinden eksilen, tüketilen ürünlerhizmet için cayma hakkı kullanılamaz. Hür türlü kozmetik ve sağlık ürünlerinde cayma hakkı kullanılmaz.

 • MADDE 7 -
  GENEL HÜKÜMLER 7.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.7.3- Bu alışverişte kullanılan cep telefonu ve mail adresine SATICI (http://esanayii.com) SMS ve e-mail ile indirim bileti ve SATICI (http://esanayii.com) kampanyalarını gönderme hakkını saklı tutar. ALICI bilgilendirme üyeliğinden ayrılmak isterse info@esanayii.com mail adresine bildirerek ayrılabilir.7.4- SATICI, üretici firma değildir. Üretici firmalardan aldığı ürünleri parakende olarak satmaktadır. Ürünlerin içeriğinden dolayı oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı üretici firmalar sorumludur ve ALICI talep etmesi durumunda üretici firma bilgileri paylaşılabilir.7.5- ALICI, ürünleri yanlış kullanımından dolayı SATICI’yı mesul tutamaz. SATICI site üzerinde hiç bir şekilde ürünler hakkında kullanım yöntemi paylaşmamaktadır.

 • MADDE 8 -
  YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI Bella Kozmetik